• Slide 0
  • Slide 1

แจ้งประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

แจ้งประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 20 พ.ย. 2561 14:19 น.

จำนวนผู้อ่าน 278 คน