ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data มาใช้ประยุกต์กับกระทรวงยุติธรรม" หลักสูตร Business Intelligence หลักสูตร Data Science และหลักสูตร Data Engineering

20 พ.ย. 2561 16:27 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data มาใช้ประยุกต์กับกระทรวงยุติธรรม" หลักสูตร Business Intelligence หลักสูตร Data Science และหลักสูตร Data Engineering

เอกสารแนบ