ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี BIG DATA มาใช้ประยุกต์กับกระทรวงยุติธรรม" หลักสูตร BUSINESS INTELLIGENCE หลักสูตร DATA SCIENCE และหลักสูตร DATA ENGINEERING

21 พ.ย. 2561 15:19 น.

ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี BIG DATA มาใช้ประยุกต์กับกระทรวงยุติธรรม" หลักสูตร BUSINESS INTELLIGENCE หลักสูตร DATA SCIENCE และหลักสูตร DATA ENGINEERING

จากวันที่ 3 -4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 14.30 น.
เป็นวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 14.30 น.
ติดต่อสอบถามได้ที่ น.ส.สุภัตตรา รัตนวัน โทร. 0 2141 5472

เอกสารแนบ