กฎหมายน่ารู้ ตอน ก.พ.ร. เปิด ศูนย์รับคำขออนุญาต” ภายใต้แนวคิด “ยื่นที่เดียวครบ จบทุกเรื่อง”

23 พ.ย. 2561 13:34 น. 730 ครั้ง

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด