ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมในโครงการเผยแพร่ความรู้กฏหมายให้แก่หน่อยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ธ.ค. 2561 18:24 น. 110 ครั้ง