ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดิทัศน์ในการจัดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ธ.ค. 2561 10:16 น. 103 ครั้ง

เอกสารแนบ