ม.ล.ปนัดดาฯบรรยายพิเศษ เรื่อง “สืบสานพระราชปณิธาน” ในโครงการจังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

6 ธ.ค. 2561 10:20 น. 173 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ