“ยุติธรรม” ทบทวนแนวทางการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมกับต่างประเทศ

6 ธ.ค. 2561 17:07 น. 223 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ