สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

6 ธ.ค. 2561 19:48 น. 132 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องครอบครัว เรื่องกู้ยืมเงิน เรื่องมรดก และเรื่องถูกชนแล้วหนี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด