สยจ.ขอนแก่น ให้คำปรึกษากฎหมายและรับคำขอรับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา

6 ธ.ค. 2561 21:09 น. 99 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน จำนวน ๗ ราย ดังนี้

        ๑.กรอกแบบคำขอรับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๓ ราย

        ๒.ปรึกษากฎหมาย

                เรื่อง สัญญาจ้างทำของ ๒ ราย

                เรื่อง ทำร้ายร่างกาย ๑ ราย

                เรื่อง ขับรถโดยประมาท ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด