สยจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่แสวงหา้อเทจจริงเพิ่มเติม ประกอบการเตรียมการประชุมคณะอนุฯ ครั้งที่ ๑๒

6 ธ.ค. 2561 21:12 น. 106 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ โดยลงพื้นที่ ดังต่อไปนี้

        ๑.ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นกรณี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จำนวน ๑ ราย

        ๒.ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กรณีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จำนวน ๑ ราย

        ๓.ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น กรณีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จำนวน ๑ ราย

        ๔.ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กรณีหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว จำนวน ๑ ราย

       

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด