ประกาศ ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถนั่งประจำตำแหน่ง ระดับเลขานุการรัฐมนตรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

7 ธ.ค. 2561 09:51 น. 111 ครั้ง