ม.ล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยม ประชุม พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จ.นครปฐม

7 ธ.ค. 2561 10:01 น. 144 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ