ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดพื่อจัดทไแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริตระดับกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ธ.ค. 2561 10:21 น. 138 ครั้ง

เอกสารแนบ