ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

7 ธ.ค. 2561 14:23 น. 179 ครั้ง

เอกสารแนบ