ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7 ธ.ค. 2561 14:24 น. 152 ครั้ง

เอกสารแนบ