ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริตระดับกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ธ.ค. 2561 15:41 น. 110 ครั้ง

เอกสารแนบ