ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (เพิ่มเติม)

7 ธ.ค. 2561 18:34 น. 190 ครั้ง

เอกสารแนบ