สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจ ของผู้ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ

7 ธ.ค. 2561 19:52 น. 107 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจ ของผู้ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี กรณีขอคืนกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอในการพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด