กระทรวงยุติธรรมยินดีช่วยเหลือค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี รวมถึงรับเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยาน

25 ธ.ค. 2561 16:25 น. 685 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด