พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

25 ธ.ค. 2561 16:44 น.

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat : JCR) ไทย - ลาว ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Memorandum of Understanding on Justice and Legal Affairs Cooperation between The Ministry of Justice of the Lao People’s Democratic Republic and The Ministry of Justice of the Kingdom of Thailand) ร่วมกับนายไซสี สันติวง (Saysy Santyvong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม สำหรับกระทรวงยุติธรรมมีพันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวด้วย

ภาพข่าวเพิ่มเติม: facebook กองการต่างประเทศ