รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒


วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 17:10 น.

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒