“ยุติธรรม” ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบจากพายุปาบึกในพื้นที่ภาคใต้


วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 09:09 น.

“ยุติธรรม” ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบจากพายุปาบึกในพื้นที่ภาคใต้