การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฏหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรม


วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 14:42 น.

การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฏหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ.ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฏหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฏหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว