ม.ล.ปนัดดาฯ ปาฐกถาพิเศษแก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม เรื่อง “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท”


วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 16:06 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ ปาฐกถาพิเศษแก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม เรื่อง “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท”