ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) แ

11 ม.ค. 2562 15:35 น. 280 ครั้ง

เอกสารแนบ