"ยุติธรรม" ประชุมติดตาม "มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

11 ม.ค. 2562 17:05 น. 184 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ