สยจ.ขอนแก่น ให้คำปรึกษากฎหมาย เรื่อง เพิกถอนผู้จัดการมรดก และพินัยกรรม

12 ม.ค. 2562 12:14 น. 52 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้คำปรึกษาประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

        ๑.ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จำนวน ๒ ราย

        ๒.ปรึกษากฎหมาย

                - เรื่อง เพิกถอนผู้จัดการมรดก จำนวน ๑ ราย

                - เรื่อง พินัยกรรม จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด