สยจ.ขอนแก่น ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท เรื่อง สัญญาจ้างทำของ

12 ม.ค. 2562 12:16 น. 61 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท เรื่อง สัญญาจ้างทำของ ผลปรากฎว่า การเจรจาประสบความสำเร็จ ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด