สยจ.ขอนแก่น ให้คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา

12 ม.ค. 2562 12:19 น. 58 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้คำปรึกษาประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

        ๑.กรอกแบบฟอร์มคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๑ ราย

        ๒.ปรึกษากฎหมาย

                - เรื่อง การยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๒ ราย

                - เรื่อง ทางจำเป็น จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด