อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ 2562 “เด็กดีมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม”

12 ม.ค. 2562 15:18 น. 211 ครั้ง

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ 2562 “เด็กดีมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม”

วันนี้ (12 มกราคม 2562) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ 2562  ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ภายใต้หัวข้อหลัก “เด็กดีมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม”  ในการจัดงานมหกรรมวันเด็กครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ การเล่นเกมส์เกี่ยวกับการเรียนรู้กติกาและภัยสังคม การเรียนรู้การเคารพกฎหมาย การเท่าทันยาเสพติด การเรียนรู้รูปแบบของลายนิ้วมือ เพื่อสร้างสาระความบันเทิงและความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมยังได้แจกของรางวัล และมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กที่มาร่วมงานในครั้งนี้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด