กรมบังคับคดีร่วมงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ “เด็กดีมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม”

12 ม.ค. 2562 16:11 น. 81 ครั้ง

วันนี้ (12 มกราคม 2562) เวลา 12.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ “เด็กดีมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศโท นวรัตน์ มังคลา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรมบังคับคดี โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบรางวัลให้แก่เด็กๆ ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด