เด็กดีมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม

14 ม.ค. 2562 10:21 น. 151 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ 2562 ภายใต้หัวข้อ”เด็กดีมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม” รวมทั้งได้มอบของรางวัลให้แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานด้วย จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมเล่นเกมส์และกิจกรรมสันทนาการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิเช่น เกมส์เกี่ยวกับการเรียนรู้และภัยสังคม การเรียนรู้การเคารพกฏหมาย การสร้างการเรียนรู้ผ่านภาพการเรียนรู้และเท่าทันยาเสพติด และกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบของลายนิ้วมือ ในการนี้นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด