• Slide 0
  • Slide 1

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร อาหารสด อาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร อาหารสด อาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา พระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป จากวัดสระเกศราชวรวิหาร ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

ลงวันที่ 15 ม.ค. 2562 14:12 น.

จำนวนผู้อ่าน 174 คน