การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2562


วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 12:33 น.

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ.ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2562 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค์การดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมและกำชับให้ส่วนราชการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้