การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 11:00 น.

การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ.ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นางสาววิลาวัณย์  ยี่ทอง นักวิเคราะนโยบายและแผนงานชำนาญการพิเศษ ตัวแทนกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นเจ้าภาพเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพระสงค์จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 3 รูป และมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมทำบุญตักบาตร และฟังสวดมนต์ภาวนา