ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษ “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” ให้กับเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมฯ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่


วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 10:00 น.

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษ “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” ให้กับเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมฯ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่