• Slide 0

วันที่ 19 มกราคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER OE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 รอบภูมิภาค ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER OE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 รอบภูมิภาค ภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกเยาวชนแต่ละจังหวัดเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวฯ จัดโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมเป็นประธานร่วมมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบดีและเก่ง TO BE NUMBER ONE IDOL ในครั้งนี้ด้วย

ลงวันที่ 21 ม.ค. 2562 16:13 น.

จำนวนผู้อ่าน 169 คน