ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

28 ม.ค. 2562 17:01 น. 210 ครั้ง

เอกสารแนบ