งานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

29 ม.ค. 2562 10:45 น. 13,634 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัด มุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชน ให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ดังนี้

1. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทของประชาชน
2. การให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน
3. การช่วยเหลือประชาชนในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย - จำเลย
4. การสนับสนุนเงินหรือกองทุนยุติธรรม

ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมให้กับประชาชน

สามารถขอรับความช่วยเหลือด้านงานยุติธรรมได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

#ยุติธรรมถ้วนหน้าประชามีส่วนร่วม
#JusticeCare #ยุติธรรมใส่ใจ
#สายด่วนยุติธรรม1111กด77


ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด