มล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ แก่เยาวชนฯ บ้านกรุณา จ.สมุทรปราการ


วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 11:52 น.

มล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ แก่เยาวชนฯ บ้านกรุณา จ.สมุทรปราการ