“ก.ยุติธรรม” กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจาก กสทช. ในการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน

7 ก.พ. 2562 16:56 น. 254 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ