อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามถวายพระพร

8 ก.พ. 2562 09:14 น. 212 ครั้ง

ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และแถลงการณ์จากสำนักพระราชวัง เรื่อง  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปรับการรักษาพระอาการปวดพระเศียร ร่วมกับพระวรกายด้านซ้ายอ่อนพละกำลังอย่างฉับพลัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ได้นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าถวายพร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และต่อมาเวลา 15.00 น.  ได้นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าถวายพร้อมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงมีพระชนม์มายุยืนนาน

ในการนี้นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ