"ให้โอกาส สร้างอนาคต ให้เยาวชนในสถานพินิจฯ"

8 ก.พ. 2562 13:07 น. 251 ครั้ง

รับชมรายการ "NBT มีคำตอบ" ย้อนหลัง ในตอน "ให้โอกาส สร้างอนาคต ให้เยาวชนในสถานพินิจฯ" โดยนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์ในประเด็นการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ (เริ่มตั้งแต่นาทีที่ 24 เป็นต้นไป) https://www.youtube.com/watch?v=mivtXrK0ki4&fbclid=IwAR3OgvC9Vhd_0vOe3hRRN4swiyUnyCmuqSjT3Ba_KCrLRu2kyQ2cR6kidP4)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด