กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และครบรอบ ๔๐ ปี ของชัยชนะการปฏิวัติอิสลามในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน


วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 14:53 น.

กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และครบรอบ ๔๐ ปี ของชัยชนะการปฏิวัติอิสลามในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน