ม.ล.ปนัดดาฯ​ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง​ "ความสำคัญของการศึกษาและจริยธรรมสำหรับประเทศไทย"

9 ก.พ. 2562 08:17 น. 190 ครั้ง

ธิดาทิพย์ : ข่าว

กฤษดา : ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ