• Slide 0
  • Slide 1

ติดต่อหน่วยงาน

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงยุติธรรม

 

โทรศัพท์ : 02 141 5381

โทรสาร : 02 143 7878

อีเมล์ : anticorruption.moj@gmail.com

           ethics.opsmoj@gmail.com

ที่ตั้ง : อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 8

         เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

         เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 

ลงวันที่ 10 ก.พ. 2562 13:18 น.

จำนวนผู้อ่าน 1,505 คน