ม.ล.ปนัดดาฯ​ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง​ "ความสำคัญของการศึกษาและจริยธรรมสำหรับประเทศไทย"


วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 09:00 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ​ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง​ "ความสำคัญของการศึกษาและจริยธรรมสำหรับประเทศไทย"