สยจ.มหาสารคาม "ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย"

11 ก.พ. 2562 17:35 น. 90 ครั้ง

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางวรัญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม และยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายและเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ดังนี้ (๑) พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม กรณีเงินค่าจ้างทนายความ ๑ เรื่อง กรณีเงินประกันปล่อยตัวชั่วคราว ๑ เรื่อง (๒) สชง.กรณี พ.ร.บ.จราจรทางบก ๑ เรื่อง (๓) ปรึกษากฎหมายกรณีผิดสัญญา ๑ เรื่อง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด