สยจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นพยานการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีดัดแปลงบ้านพักอาศัย ทำให้บ้านข้างเคียงได้รับความเดือดร้อน

11 ก.พ. 2562 17:58 น. 92 ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายภาณุพันธ์ โรจนพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ร่วมเป็นพยานการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีดัดแปลงบ้านพักอาศัย ทำให้บ้านข้างเคียงได้รับความเดือดร้อน จัดไกล่เกลี่ยโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพรหมพิราม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ด้วยดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด